TEENUSED

Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13099718
 

 


13) töötamise toetamise teenus;
15) kogukonnas elamise teenus;
16) ööpäevaringne erihooldusteenus;»;

 

 
Self guided audio tour app image