Viira Kodu kodukord

Viira Kodu
                                                                                                                           Kinnitan
                                                                                                                           Viira Kodu
                                                                                                                           Juhataja
24.07.2019
 
 
 
KODUKORD
 
 
 • MAJA, KUS MA ELAN, ON MEIE ÜHINE KODU.
 • OLEN ABIVALMIS NING TÖÖTAJATE JA KAASLASTE VASTU SÕBRALIK.
 • MA EI TEE TEISTELE HALBA EGA SOLVA KEDAGI.
 • SOLVAVATE HÜÜDNIMEDE KASUTAMINE ON KEELATUD.
 • HOIAN KODU RUUME JA MÖÖBLIT. EI LÕHU ISE EGA LUBA SEDA TEHA KA TEISTEL.
 • LÕHUTUD ASJADEST TEAVITAN KOHESELT TEGEVUSJUHENDAJAT.
 • MAJA VARA TAHTLIKU LÕHKUMISE MAKSAN ISE KINNI.
 • MAJA ÜHIST VARA KASUTAN AINULT TEGEVUSJUHENDAJA LOAL.
 • HOIAN OMA TOAS JA KODUS KORDA.
 • OLEN VASTAVALT GRAAFIKULE KÖÖGITOIMKONNAS
 • ÜLDRUUME KORISTAN VASTAVALT GRAAFIKULE.
 • LAUPÄEV ON ÜLDKORISTUSPÄEV.
 • PESU PESEN VASTAVALT GRAAFIKULE.
 • PESUVAHENDI SAAN TEGEVUSJUHENDAJALT.
 • ENNE PESU PESEMIST TEEN TÜHJAKS TASKUD.
 • PESU SORTEERIN VÄRVI JÄRGI.
 • PEALE PESU PESEMIST VÕTAN KOHESELT PESU MASINAST VÄLJA JA VIIN KUIVAMA.
 • MAJAS VIIBIN SISEJALANÕUDES.
 • KUI OLEN VÄLISJALANÕUDEGA MAJAS, SIIS PEAN KORISTAMA ÜLDRUUME.
 • PEAN KINNI OMA TEGEVUSPLAANIST.
 • TEEN KOOSTÖÖD TEGEVUSJUHENDAJA JA EESTKOSTJAGA.
 • PROBLEEMIDE KORRAL PÖÖRDUN TÖÖL OLEVA TEGEVUSJUHENDAJA POOLE.
 • HAIGESTUMISEST TEAVITAN KOHESELT TEGEVUSJUHENDAJAT.
 • TÄIDAN TEGEVUSJUHENDAJA KORRALDUSI.        
 • MA EI SUITSETA KODU RUUMIDES.
 • SUITSETADA TOHIN VAID SUITSUNURGAS.
 • MA EI TOO KODU TERRITOORIUMILE ALKOHOLI EGA MUID AINEID.
 • MA EI VIIBI KODU TERRITOORIUMIL JOOBES OLEKUS.
 • EELNEVATE PUNKTIDE RIKKUMISE KORRAL VÕIDAKSE LEPING LÕPETADA.
 • JOOBES OLEKUS EI LUBATA MIND VIIRA KODU RUUMIDESSE.
 • MA EI KASUTA KODU RUUMIDES LAHTIST TULD.
 • MINU TOA HELID EI TOHI KOSTUDA TOAST VÄLJA.
 • TEISTEL ON ÕIGUS NÕUDA HÄIRIVATE HELIDE VAIKSEMAKS KEERAMIST VÕI SULGEMIST.
 • 19:30 PEAB MAJAS OLEMA RAHU JA VAIKUS.
 • KÜLALISI KUTSUN VAID TÖÖL OLEVA TEGEVUSJUHENDAJA LOAL.
 • KÜLALISED PEAVAD OLEMA LAHKUNUD HILJEMALT 19:30
 • ÖÖRAHU ON 19:30 KUNI 7:00
 • VÄLISUKS SULGUB 19:45
 • ENDALE MEELEPÄRASEST TOIDUST ANNAN TEGEVUSJUHENDAJALE TEADA HOMMIKUSÖÖGI AJAL.
 • OSALEN SÖÖGI VALMISTAMISEL.
 • HOMMIKUSÖÖK TOIMUB 8:30 KUNI 9:00
 • PEALE HOMMIKUSÖÖKI TOIMUVAD:
 • HÜGIEENIPROTSEDUURID
 • TUBADE JA ÜLDRUUMIDE KORISTAMINE
 • ÕUES VIIBINE JA HEAKORRATÖÖD
 • TÖÖL KÄIMINE VASTAVALT NÕUETELE
 • LÕUNASÖÖK ON 13.00 KUNI 13.30
 • ÕHTUSÖÖK ON 17:30 KUNI 18:00
 • PÄRAST ÕHTUSÖÖKI KORISTAN KÖÖKI.
 • PÄRAST ÕHTUSÖÖKI EI LAHKU MA KODUST.
 • SÖÖGI JA JOOGIGA ÜLDRUUMIDES MA EI KÄI.
 • MAJA TELEFONI KASUTAN TEGEVUSJUHENDAJA NÕUSOLEKUL.
 • ISIKLIKEKS KÕNEDEKS OSTAN ENDALE TELEFONI JA KÕNEAJA.
 • LEMMIKLOOMI VÕIN VÕTTA VAID JUHTKONNA LOAL.
 • KODUST LAHKUMISEKS KÜSIN LUBA TÖÖL OLEVALT TEGEVUSJUHENDAJALT.
 • KODUST LAHKUMISEST PEAB OLEMA TEADLIK JA SELLEGA NÕUS TÖÖL OLEV TEGEVUSJUHENDAJA.
 • RAHA JA PANGAKAARTI HOIAN JUHATAJA JUURES KAPIS.
 • POODI MINEMISEKS PEAN PÕHJENDAMA, MIDA SOOVIN OSTA JA KAS SEE ON KA VAJALIK.
 • OSTU JÄREL TOON TAGASI KÕIK KAARDID, ÜLEJÄÄNUD RAHA JA TŠEKID.
 • VAJADUSEL NÄITAN ETTE KA TEHTUD OSTUD.
 • OSTUDE PÄEV ON REEGLINA PÜHAPÄEV.
 
Self guided audio tour app image