Ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord

Eesti Hoolekande Selts                                                                                         
VIIRA KODU
 
Ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord            
 
Viira Kodu (edaspidi Kodu) ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord on kavandatud ja rakendatud selleks, et tõsta teenusesaajate rahulolu ja kaasatust ning parendada teenuste osutamise kvaliteeti.
 
1. Ettepanekute ja kaebuste esitamine
1.1 Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt;  
1.2 Kirjaliku kaebuse, kiituse või ettepaneku saab panna kaebuste, kiituste ja ettepanekute postkasti, mis asub Viira Kodu saali ees olevas fuajees;
1.3 Postkasti tühjendatakse üks kord nädalas tegevusjuhendaja poolt;
1.4 Ettepanekuid ja kaebuseid esitatakse Kodu juhatajale kas e-posti (priitsutt@gmail.com) teel, Kodu postiaadressil Viira kool, Jõesuu küla, Tori vald, Pärnumaa, 86802 või tuuakse isiklikult kohale;
1.5 Kiireloomusliste kaebustega pöörduda otse tegevusjuhendaja poole.
 
2. Ettepanekute, kiituste ja kaebuste menetlemine
2.1 Kaebuste menetlemise juhiks on Kodu juhataja või tema poolt volitatud isik;
2.2 Kõik ettepanekud ja kaebused registreeritakse Kodu kirjavahetuse kaustas, mis asub Kodu juhataja kabinetis;
2.3 Isiku(te)le, kellele suunatakse kaebus lahendamiseks ja/ või täiendavate andmete ning seletuskirjade kogumiseks, väljastatakse kaebuse koopia koos resolutsiooniga;
2.4 Kaebuse lahendaja edastab kogutud materjali koos omapoolse kirjaliku seisukohaga tähtaegselt Kodu juhatajale ning vastus registreeritakse kirjavahetuse kausta;
2.5 Kui vastust ei saa heaks kiita, korraldab Kodu juhataja vajadusel täiendavate andmete kogumise arutelu ning vastuse korrigeerimise ning vastus väljastatakse peale vastuse projekti heakskiitmist üldises korras.
 
3. Ettepanekutele, kiitustele ja kaebustele vastamine
3.1 Kaebuste ja ettepanekute avaldajatele vastatakse suuliselt 1 kuu jooksul kaebuste või ettepaneku esitamise kuupäevast alates;
3.2 Kiitus avalikustatakse esimesel võimalusel peale selle saamist;
3.3 Juhataja vaatab kaebuse lahendaja esitatud materjalid üle ja kiidab heaks otsust, mille alusel vormistatakse ning saadetakse välja kaebuse/ ettepaneku vastus;
3.4 Kui isik ei ole rahul asutusest saadud vastusega võib ta pöörduda juhtumikorraldaja poole.
 
4. Dokumentide säilitamine
4.1 Ettepanekute, kiituste ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumentide säilitamise korraldab Kodu juhataja.
 
Kontaktandmed:
 
Eesti Hoolekande Selts, Viira Kodu
Jõesuu Küla
Tori vald
Pärnumaa
86802
 
Juhataja: Priit Sutt
Telefon: 552 8883; e-post: priitsutt@gmail.com
 
Kantselei juhataja: Kairi Rikker
Telefon: 5305 5518; e-post: rikkerkairi08@gmail.com
 
Sotsiaalministeerium
Suur- Ameerika 1, 10122, Tallinn
Telefon: 626 9301; e-post: info@sm.ee
 
Sotsiaalkindlustusamet Pärnu büroo
Lai 14, Pärnu, 800100
Telefon: 640 8155; e-post: parnu@sotsiaalkindlustusamet.ee
 
Õiguskantsler
Kohtu 8, 15193, Tallinn
Telefon: 693 8404; e-post: info@oiguskantsler.ee
    
 
Self guided audio tour app image